Disclaimer

Disclaimer voor Reismeneer
Op deze pagina vind je de disclaimer van Reismeneer. In deze disclaimer geef ik  aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aan je aanbied.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reismeneer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Reismeneer.

Geen garantie op juistheid
Reismeneer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Alle activiteiten die je terugvindt zijn door Reismeneer zelf gedaan. Mochten er in de tussentijd dingen veranderd zijn en daardoor de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan is Reismeneer daar niet voor aansprakelijk

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Reismeneer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Reismeneer op deze pagina.

Deze disclaimer is voor het laatst geüpdatet op 25 november 2022.